rozszerzona rzeczywistość budynków z XII – XIX wieku w Lublinie

  • Strategy

    Animation 3D, App AR

  • Design

    Design, Art Direction

  • Client

    Urząd Miasta lUblin

W ostatnich latach w ośrodkach badawczych i instytucjach kultury analizujących przeszłość miast i regionów modelowanie 3D stało się popularną metodą odtwarzania zarysu architektonicznego i geograficznego miejscowości w różnych okresach ich historii. Lublin poszedł o krok dalej. Miasto stworzyło aplikację mobilną, która generuje obraz 3D, ale w czasie rzeczywistym i w rzeczywistej przestrzeni.
W 2023 roku zrekonstruowaliśmy wirtualnie kolejny zabytek Lublina – Zamek Królewski, po czym stworzyliśmy kolejną animację 3D z efektami VFX . Przy wsparciu historyków, specjalistów pracujących w Muzeum Narodowym udało się odtworzyć model 3D. W animacji zobaczycie także Żmija (z legendy lubelskiej). Wierzono, że jest on władcą żmij, strzegącym sprawiedliwości oraz opiekującym się wodami i zasiewami. Jak Wam się podoba taka rekonstrukcja?
Aplikacja mobilna Turystyczny Lublin została stworzona dla turystów, aby informować o atrakcjach i wydarzeniach, rekomendować miejsca warte zobaczenia i odwiedzenia. Jej integralny moduł rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality) to element dedykowany także mieszkańcom ciekawym historii swojego miasta. Z aplikacji może korzystać każdy, kto ma dostęp do urządzenia mobilnego ze wsparciem AR Core, Internetem i nawigacją GPS.
Aplikacja bazuje na nawigacji GPS. Moduł AR wyposażony jest w mapę, która na podstawie położenia użytkownika, prowadzi go do dwóch miejsc, gdzie dostępne są modele 3D w technologii AR. Obiekty poddane wirtualnej rekonstrukcji to kościół farny pw. św. Michała Archanioła zlokalizowany niegdyś przy ul. Grodzkiej (dziś plac Po Farze) i wieża ciśnień z placu Wolności (kiedyś placu Bernardyńskiego).
Oba odtworzone budynki pełniły ważne funkcje w dawnym Lublinie. Kościół farny przez pięć wieków był najważniejszą świątynią katolicką w mieście. Jego bryła wypełniała dzisiejszy Plac po Farze, a wieża górowała wysoko ponad miastem. Świątynię kilkukrotnie rozbudowywano i modyfikowano. To właśnie pokazuje aplikacja Turystyczny Lublin. Użytkownik może obserwować bryłę Fary w jej pięciu odsłonach, od XII do XIX wieku. Co jednak ciekawsze – może ją zwiedzać od środka.
Z kolei wieża ciśnień z końca XIX wieku przez 50 lat zaopatrywała Lublin w wodę pitną. Jej bryła stylizowana na basztę została ozdobiona neogotyckimi elementami. Wieża pojawiała się niegdyś na pocztówkach i stanowiła ważny punkt orientacyjny w mieście. Oba obiekty można obserwować w skali lub w rozmiarze rzeczywistym oraz obracać wokół własnej osi.
Premiera aplikacji odbywał się na placu po Farze, przy współudziale mediów oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
Razem z aplikacją Turystyczny Lublin powstała animacja 3D z efektami VFX. Animacja w spektakularny sposób prezentuje, to co można zobaczyć w rozszerzonej rzeczywistości.
Etapy prac były bardzo skomplikowane. Zadanie wymagało od nas analizy kilkuset źródeł historycznych oraz wsparcia historyka Krzysztofa Muchy (za co jesteśmy bardzo wdzięczni), pełnego skanu wraz z texturami placu po Farze z dokładnością do 10cm, użycia profesjonalnego drona oraz bardzo szczegółowego animatiku. Efekty oceńcie sami.
Uwielbiamy jeść ciasteczka, więc na naszej stronie stosujemy pliki cookies.